برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برگزارگردید
برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز برگزارگردید

تبریز ما: برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز در راستای توسعه فرهنگ ورزش و نشاط اداری برگزار شد. به گزارش تبریز ما به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی باحضور پرشورهمکاران برگزار شد. اصلی زاده معاون اداری و مالی شرکت در مورد اهداف معنوی و نقش […]

تبریز ما: برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز در راستای توسعه فرهنگ ورزش و نشاط اداری برگزار شد.

به گزارش تبریز ما به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، برنامه کوهپیمائی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی باحضور پرشورهمکاران برگزار شد.

اصلی زاده معاون اداری و مالی شرکت در مورد اهداف معنوی و نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی کارکنان گفت: در حال حاضر شرایط و فشار کار از یک سو و عدم تحرک و استرس زیاد از سوی دیگر باعث بروز بیماریهای مختلف در کارکنان می شود و این در حالی است که افراد کمتر فرصت پیدا می کنند از وضعیت فیزیکی و روحی خود آگاهی پیدا کنند بنابراین ضروری است که هرسازمانی به دنبال حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان خود باشد.

وی با بیان اینکه ورزش روح و روان انسان را زنده می کند گفت: کوهپیمایی یکی از عمومی ترین وهمگانی ترین رشته های ورزشی است که خوشبختانه ، این برنامه سبب ایجاد آرامش در سطح کارکنان می گردد و امیدوارم این حضور، گسترده و همراه با تداوم بیشتر باشد.

[ad_2]

منبع : shahryarnews