کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور موفق به کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا شد.
کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور موفق به کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا شد.

♦️ کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور موفق به کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا شد. 🔹این طرح از مجموع ۵۰۵ طرح از بین ۵۰ کشور دنیا موفق به دریافت نشان طلا گردید. 🔹مهدیزاده پیش از این نیز دارای چندین اختراع در مسابقات بین المللی و جهانی شده است. 

♦️ کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور موفق به کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا شد.

🔹این طرح از مجموع ۵۰۵ طرح از بین ۵۰ کشور دنیا موفق به دریافت نشان طلا گردید.

🔹مهدیزاده پیش از این نیز دارای چندین اختراع در مسابقات بین المللی و جهانی شده است.