شیرین با طعم کتاب / روایتی از جلسه نقد و بررسی کتاب ” سربداری دیگر ” ، + عکس
شیرین با طعم کتاب / روایتی از جلسه نقد و بررسی کتاب ” سربداری دیگر ” ، + عکس

شیرین با طعم کتاب / روایتی از جلسه نقد و بررسی کتاب ” سربداری دیگر ” ، + عکس

راوی : حسن دشتی

عاشقان علم و فرهنگ جمع شده بودند تا حماسه ای بیافرینند در وسع خود و اثبات کنند که توانا هستند برای دانایی .
کسی تواناست که دانا باشد و از دانایی خود بهره مند گردد ، این سخن را قلمفرسای توانا که از دانایی به توانایی رسیده و امروز شهره شهر و دیار است و همگان بر توانایی و جادوی قلم او غبطه می خورند ، گهر بار بیان کرد .
بله ، محفلی بر پا شده بود با حضور استاد سخن ، دکتر عبدالمجید نجفی ، مولف کتاب ” سربداری دیگر ” .
یک طرف استاد بود و طرف دیگر جوانان جویای علم و حقیقت . سخن از توانایی بود و اینکه باید رنج دوران برد تا به گنج دوران رسید .
محفل با همت یک عاشق وارسته فرهنگ این مرز و بوم دایر شده بود . آری ، دکتر فرج قلیزاده ، شخصیتی که بغیر از کرسی استادی دانشگاه و وکالت ، هم اینک به شایستگی ردای نمایندگی مردم شهر تبریز را در شورای شهر بر تن دارد ، سنگ صبور جمع است .
ایشان طی دو سال گذشته ، جوانان پر شور و نشاط را که برای ” دانستن ” ، آگاهانه قدم بر می دارند ، چون شمع ، که پروانه را دور خود جمع می کند ، به شایستگی چنین کرده است .
عصر روز یکشنبه ۱۲/۹/۹۶ فرهنگسرای خانواده قاصدک ، میزبان چنین جمعی بود . جمعی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی ، که برای نقد و بررسی کتاب ” سربداری دیگر ” گرد آمده بودند .
با خیر مقدم گویی دکتر فرج قلیزاده گرمای محفل فزونی یافت و استاد نجفی لب به سخن باز نمود و از رنج های ” دانستن ” و ” فهمیدن ” گفت . استاد بیان داشت :
۱ ) هیچ حرکتی نیست که ما را در آن محتاج تحقیق و تفحص نباشیم
۲ ) بدون شناخت ، هر حرکتی یقینا کورکورانه است و منجر به رشد و تعالی نخواهد شد
۳ ) انسان ذاتا بقا را دوست دارد و از فنا بیزار است
۴ ) شریف ترین تولید انسان ، آثار اوست
۵ ) شناخت هستی آن است که هر کسی داناتر است ، تواناتر است . و سخنان پند آموز دیگر …………

استاد سخن گفتند و حاضرین با شوق تمام شنیدند و جمع با سخنان استاد به سر ذوق آمده و لب به تعریف و تمجید بجا ، درست و صحیح از کتاب گشودند و از زیبایی های کتاب گفتند و اینکه کتاب ” سربداری دیگر ” یک رویداد تاریخی را به زیبایی روایت کرده و شیوه ای را برگزیده که مخاطب علارغم دانستن موضوع روایت ، همچنان تعقلانه ادامه مطلب را پی میگیرد .
ختم کلام : قلم عاجز بود از بیان تمام زیبایی های این محفل ، نگارنده از عجز خود شرمنده است . در هفته های آتی می توان در آن محفل حضور یافته و نظاره گر زیبایی ها شد .

حسن دشتی