تجمع امروز مال باختگان صنعت خودرو آذربایجان (آذویکو) جلوی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تبریز - آژانس خبری تحلیلی تبریز ما