افتخارات ، محمد رضا اسد زاده ، شهید اصغر قصاب و شهید علی تجلایی - آژانس خبری تحلیلی تبریز ما