جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸ Friday, 19 April , 2019
  • جمله تاکیدی اول ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

    جمله تاکیدی اول

        من همه کس و همه چیز را می بخشم در حال گذشته و آینده ،من آزادم و دیگران نیز آزادند اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده و تا ابد پاک خواهند ماند. چه احساس نیکو و دلپذیر دارم همه کسانی را که می شناختم بخشیدم.

چیزی یافت نشد !