نماینده میانه در واکنش به سخنان رئیس دفتر روحانی
نماینده میانه در واکنش به سخنان رئیس دفتر روحانی

▫️طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس‌جمهور تکلیف الهی ما نمایندگان است نه شوی تبلیغاتی 🔹 آقای واعظی باید عذرخواهی کنند

▫️طرح عدم کفایت و استیضاح رئیس‌جمهور تکلیف الهی ما نمایندگان است نه شوی تبلیغاتی

🔹 آقای واعظی باید عذرخواهی کنند