سبزقباهای تبریز هم در سال جدید استارت زدند
سبزقباهای تبریز هم در سال جدید استارت زدند

به گزارش تبریز ما، دور جدید تمرینات سبزقباهای فوتبال تبریز از امروز زیر نظر رضا مهاجری شروع شد. در تمرین امروز، ابتدا رضا مهاجری دقایقی با بازیکنان تیم صحبت کرده و سال جدید را تبریک گفت.

به گزارش تبریز ما، دور جدید تمرینات سبزقباهای فوتبال تبریز از امروز زیر نظر رضا مهاجری شروع شد.

در تمرین امروز، ابتدا رضا مهاجری دقایقی با بازیکنان تیم صحبت کرده و سال جدید را تبریک گفت.