دکتر یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری :  صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز
دکتر یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری :  صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار شهرداری به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز : معاون حمل و نقل شهرداری با اعلام این خبر گفت : روند صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر از ابتدای سال جاری از سازمان […]

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار شهرداری به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز : معاون حمل و نقل شهرداری با اعلام این خبر گفت : روند صدور پروانه های بهره برداری فعالیت و اشتغال برای فعالین حوزه حمل و نقل مسافر از ابتدای سال جاری از سازمان حمل و نقل بار منفک و توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز انجام می شود .
دکتر مهدی یوسفی افزود : عدم اطلاع برخی مراجع از این امر مشکلاتی را در پاسخ دهی به نامه نگاری ها و استعلامات معموله پیش آورده است که امیدواریم از این پس با تلاش شرکت واحد اتوبوسرانی با سرعت و نظم مضاعف روند صدور پروانه های بهره برداری مسافر انجام پذیرد