تاریخ: ۱۰:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
دکتر شهرام حسین نژاد دانشورمعاونت اجرایی جبهه ایستادگی در آ.ش: خود تحریمی با پیوستن به FATF

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که از سال ۱۹۸۹با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شوئی با ابتکار جی ۷تاسیس یافت و در سال ۲۰۰۱به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت ‌دبیر خانه این گروه در مقرسازمان همکاری اقتصادی و توسعه در […]

FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که از سال ۱۹۸۹با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شوئی با ابتکار جی ۷تاسیس یافت و در سال ۲۰۰۱به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت ‌دبیر خانه این گروه در مقرسازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس می باشد .
درسال ۲۰۱۲فعالیت این گروه گسترده تر گشته ومقابله با تامین مالی فعالیت های اشاعه ای نیز به ماموریت آن اضافه گردید و توصیه نامه خود را تحت عنوان «استاندارد های بین المللی در مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و اشاعه گری » منتشر نموده و از آن سال میزان پیشرفت کشورهای عضو رادر در زمینه پیاده سازی توصیه های ارائه شده رصد نموده و بر پیشرفت تصویب اجرای توصیه های گروه درسطح جهان نظارتی وسیع آغاز کرد .براساس همین رصد کشورها را به سه دسته تقسیم نمود.یک دسته کشور هایی هستند که منطبق برتوصیه های گروه پیش رفته وآن را اجرا نمایند که بیشتر کشورهای توسعه یافته را در این گروه قرار داد.گروه دوم که کشورهای درحال پیشرفت هستند و با استاندارد های مشخص شده و تعریف شده ای می خواهند پیش روند و دسته ی سوم کشورهایی را شامل میشوند که همکاری با این گروه ندارند واز نظر این گروه کشورهایی هستند که در حامی تروریسم بوده وتامین کننده ی مالی آنها هستند و خطر پولشوئی دارند و خود این دسته به دو گروه تقسیم می گردند
گروه اول کشورهایی هستند که علیه آنها احترام متقابل انجام نمی شود و گروه دوم کشورهایی هستند که علاوه بر بودندر لیست سیاه علیه آنها اقدام متقابل انجام می گیرد .
درلیست منتشره سال ۲۰۱۵ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک این گروه شناخته شدند اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام »اقدام متقابل علیه ایران تعلیق گردید.با نظر به اینکه وقتی نام کشوری در فهرست مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد .بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا در همکاری باشرکت ها وبانک های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می دهند و اکثرا از برقراری روابط با آنها خودداری می نمایند این کشور ها در معرض فشار شدید مالی قرار می گیرند .
این مسئله بهانه ای است تا دولت بخواهد به این تعهد جامه عمل بپوشاند .
اما سوال اصلی اینجاست آیا واقعا با تصویت FATFمشکلات یا حل می شود یا مشکلی دیگر بر مشکلاتمان افزوده گردیده و دچار قرارداد ترکمانچای دوم خواهیم شد ؟
شماره بعدی برروی این موضوع خواهیم پرداخت .

لینک کوتاه مطلب: http://tabrizema.ir/4dEdu