تجلیل از مدیریت گروه تولیدی پرورش مرغ تخم گذار (زباندار) در پنجمین همایش تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان
تجلیل از مدیریت گروه تولیدی پرورش مرغ تخم گذار (زباندار) در پنجمین همایش تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان

در پنجمین همایش تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان که با حضور دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر وحدتی ریاست مجمع نمایندگان استان، دکتر ریحانی ریاست شورای عالی استان، آیت الله هاشم زاده هریسی برگزار گردید از #مهندس_رضا_زباندار مدیریت گروه مرغداری های زباندار به عنوان تولید کننده نمونه استان تجلیل شد

در پنجمین همایش تجلیل از فعالین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان که با حضور دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر وحدتی ریاست مجمع نمایندگان استان، دکتر ریحانی ریاست شورای عالی استان، آیت الله هاشم زاده هریسی برگزار گردید از #مهندس_رضا_زباندار مدیریت گروه مرغداری های زباندار به عنوان تولید کننده نمونه استان تجلیل شد