افتخاری دیگر برای ایران توسط مخترع جوان تبریزی
افتخاری دیگر برای ایران توسط مخترع جوان تبریزی

افتخاری دیگر برای ایران توسط مخترع جوان تبریزی کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا توسط دکتر کامبیز مهدی زاده از ایران در مسابقات جهانی اختراعات که با ارائه ۵۰۵ طرح از بین ۵۰ کشور دنیا در کانادا برگزار گردید دکتر کامبیز مهدی زاده که بیش از این نیز چندین مدال جهانی […]

افتخاری دیگر برای ایران توسط مخترع جوان تبریزی

کسب مدال طلا و دیپلم افتخار مسابقات جهانی اختراعات کانادا توسط دکتر کامبیز مهدی زاده از ایران

در مسابقات جهانی اختراعات که با ارائه ۵۰۵ طرح از بین ۵۰ کشور دنیا در کانادا برگزار گردید دکتر کامبیز مهدی زاده که بیش از این نیز چندین مدال جهانی را در مسابقات بین المللی کسب نموده بود. توانست به مدال طلای این مسابقات را کسب نماید.