حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ 22 شعبان 1445 Saturday, 2 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 11405 تعداد نوشته های امروز : 0×
پ
پ

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : حسن دشتی

سردبیر : غلامرضا منصوری

 

راه سـوم و تبـریـز مـا

آخرین دلمشغولی های علمی آنتونی گیدنز جامعه شناس معروف غربی ، به تبیین راه حلی بنام راه سوم معطوف بود. او در این فکر بود که چطور ممکن است بین دولت و مردم بغیر از بازار پلی بوجود آورد تا ضمن هم پوشانی میان چپ و راست سیاسی از مصائب دنیای مدرن و پست مدرن کنونی بکاهد. پیشنهاد او مشخصا بسیار مهیج بود، چرا که اصرار عمیقی بر ایفای نقش نهادهای مدنی داشت بطوریکه آنها را منجیان جوامع مدرن می دانست. حق با گیدنز است. بدون جامعه مدنی فربه ، استوار و قوی حکومت ها و متعلقات آنها مانند طبقات حاکم و برتر مجال بر کرسی نشستن اراده ملت ها را میگیرند و حتی بهترین ا نواع حکومت یعنی دمکراسی ها را هم به شکست یا اقلا به انحراف میکشانند. باری، سخن جز تاکید بر اهمیت میانه هرم قدرت یعنی جامعه مدنی نبوده و نیست. جامعه مدنی کارکردی چون سپر توده های مردمی را در برابر زورمندان جامعه ایفا مینماید.و در هر جامعه این بخش ضعیف و نحیف باشد یقینا هم فساد بیشتری در ارکان حاکمیت رخ میدهد و هم مجال اصلاح پذیری سیستم محدود می گردد. ناگفته پیداست یکی از مظاهر مهم جامعه مدنی رسانه ها هستند.
رسانه ها را هم می توان معلول جامعه مدنی و هم عامل واجده و مقوم آن ها دانست. رسانه ها پناه توده های ضعیف و بی پناه اند و می توانند به مثابه ابزار قدرتمندی برای کنترل قدرت مورد استفاده مردم قرار گیرند. مساله ای که در کشورهای پیشرفته مشاهده میشود. ناگفته پیداست این تعریف شامل هر رسانه ای نمیشود و اصطلاحا آن دسته از رسانه ها را در برمیگیرد که اصالتا دغدغه ای بنام دفاع از حقوق و منافع مردم دارند. از این روی تنوع و تکثر رسانه های دغدغه مند امر مبارکی است که به همت جمعی از پیشکسوتان و فعالین این عرصه در قالب نشریه ای بنام تبریز ما خود را نشان داده است.تبریز ما تلاش دارد رسانه ای باشد
برای دفاع از جامعه مدنی، ابزاری برای تحت انقیاد قرارد ادن اصحاب زر و زور و برای دفاع از بنیان های یک جامعه مدنی قدرتمند، فربه و منسجم و البته آگاه. بهرحال این نشریه و سایت وابسته آن هرآنچه مراد کند را در دل امری بنام تقویت جامعه مدنی دنبال خواهد نمود. مفاهیم ارزشمندی چون عدالت، آزادی ، صلح و شادمانی یقینا بدون وجود یک جامعه مدنی مستحکم و منسجم مجال بروز و ظهور نخواهد داشت. البته در ذیل این رسالت، موضوع مهم دیگری بنام بازگرداندن سیاست به مدار سیاسی نیز شدیدا مطمح نظر این رسانه ها خواهد بود . سیاستی که بیش از اندازه توده ای شده و شاید لازم است سیاست به آغوش نخبگانی خود بازگردد. بر این دو رسالت، کوشا خواهیم بود و از اهالی رسانه مشتقانه شنبدن نقدها و نظرهایشان را منتظریم.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.