1. نوشته هایی با برچسب پلاژهای
پلاژهای عمومی در حاشیه دریاچه وان ترکیه

تبریز ما، سرویس اخبار ترکیه: گردشگران زیادی از کشورهای مختلف و خود اهالی شهر وان ترکیه از پلاژهای تازه ساخت شهرداری منطقه «ادرمیت» در  شهر وان ترکیه استقبال می کنند و پلاژهای جدید را مناسبترین مکان برای شنا در دریاچه وان می دانند. نوشته پلاژهای عمومی در حاشیه دریاچه وان ترکیه منبع : tabrizeman

آگهی نامه تبریز ما
کیمیا هاست
قالب خبری