1. نوشته هایی با برچسب موید
نمایشگاه خوشنویسی داوود موید در تبریز

تبریز ما، سرویس چند رسانه ای؛ پنجمین نمایشگاه انفرادی خوشنویسی داوود موید درخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز  از ۷ تا ۱۲ مرداد۹۶ در سالن سالن استاد یاسمی در حال برگزاری می باشد. نوشته نمایشگاه خوشنویسی داوود موید در تبریز منبع : tabrizeman

آگهی نامه تبریز ما
کیمیا هاست
قالب خبری