1. نوشته هایی با برچسب شـفـــافـیـت چـــاره ســـاز اســت
دکتراحمد علیرضا بیگی: شـفـــافـیـت چـــاره ســـاز اســت

هفدهم مرداد مصادف بود با روز خبرنگار،نقش خبرنگاران را در خصوص شفاف سازی و آگاه نمودن مردم از مسائل مهم کشوری چگونه ارزیابی میفرمایید؟ بطور کلی رسانه ها وظیفه خطیر آگاه ساختن مردم در مسائل گوناگون را بعهده دارند و خبرنگاران از مهمترین عناصر رسانه های شنیداری،مکتوب و مجازی به شمار میروند.از مهمترین مبحث هایی […]

آگهی نامه تبریز ما
کیمیا هاست
قالب خبری