1. نوشته هایی با برچسب سعید مبیّن شهیر
ابداع سبک نمادگرایی جادویی توسط سعید مبیّن شهیر

سبک نمادگرایی جادویی یا مجیکال سمبلیسم نام مکتب ادبی جدیدی است که سعید مبیّن شهیر نویسنده جوان ایرانی برای اولین بار در کتاب پایان نامه به آن پرداخته است. نمادگرایی جادویی همان طور که از اسمش پیداست با مکتب نمادگرایی پیوند هایی دارد ولی این پیوند ها نمادگرایی جادویی را در دایره صرف تقلید ماندگار […]

ابداع سبک جدید در ادبیات توسط یک فرد ایرانی / سعید مبیّن شهیر

ابداع سبک جدید در ادبیات توسط یک فرد ایرانی / سعید مبیّن شهیر

آگهی نامه تبریز ما
کیمیا هاست
قالب خبری