1. نوشته هایی با برچسب دکترشهرام حسین نژاد دانشور معاونت جبهه ایستادگی ایران اسلامی آ.ش
شهین باهر و هزینه سنگین مبارزه با رانت و فساد در بدنه شهرداری:دکترشهرام حسین نژاد دانشور    معاونت جبهه ایستادگی ایران اسلامی آ.ش

ده ماه از انتخاب مهندس ایرج شهین باهر به عنوان شهردار کلانشهر تبریز میگذرد. ده ماه قبل مردی با کوله باری از تجربه در نظام مهندسی استان، شورای شهر تبریز و شهرداری های مختلف و تحصیلات عالیه مرتبط و اهل تبریز و آگاه به مسائل آن ،سکان بلدیه تبریز را عهده دار گردید.با انتخاب ایشان […]

آگهی نامه تبریز ما
کیمیا هاست
قالب خبری