جمشید مشایخی: آرزو می کنم مردم گرفتار نباشند - آژانس خبری تحلیلی تبریز ما