گزارش تصویری از افتتاح و بازدید استاندار و معاون وزیر صمت از واحد های صنعتی - آژانس خبری تحلیلی تبریز ما