بیانیه دکتر فرج قلی زاده کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز(بیانیه شماره یک)
بیانیه دکتر فرج قلی زاده کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز(بیانیه شماره یک)

بسم الله الرحمن الرحیم مردم شریف و اندیشه ورز تبریز لحظه لحظه تاریخ این مرز و بوم، مدیون و مرهون خون ها، قلم ها و گام های بزرگ مردانی است که در شرایط حساس سیاسی اجتماعی، نقش آفرینی نموده اند. می ایستیم به احترام شهدای راستینی که حق را زمزمه کردند و دم فرو بستند. […]

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و اندیشه ورز تبریز
لحظه لحظه تاریخ این مرز و بوم، مدیون و مرهون خون ها، قلم ها و گام های بزرگ مردانی است که در شرایط حساس سیاسی اجتماعی، نقش آفرینی نموده اند.
می ایستیم به احترام شهدای راستینی که حق را زمزمه کردند و دم فرو بستند.
می ایستیم به احترام حنجره هایی که برای اعتلای کلمه حق ندا سر دادند.
می ایستیم به احترام زنان و مردانی که در مقاطع حساس تاریخی حماسه حضور سرودند.
اینجانب فرج محمدقلی زاده به نوبه خود، از حضور حماسی مردم تبریز در یکی از تاریخی ترین انتخابات میهن عزیزمان ایران، یعنی بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود شش تشکر و قدردانی می نمایم و برای شما مردم حقیقتا شریف، خوشبختی و رفاه و امنیت را آرزومندم.

فرج محمدقلی زاده
سی ام اردیبهشت ماه ١٣٩۶