پنج شنبه, ۳۰ آبان , ۱۳۹۸ Thursday, 21 November , 2019
  • آذربایجان در معرض تهدید خشکسالی 29 آوریل 2017

    آذربایجان در معرض تهدید خشکسالی

    ــ  آذربایجان در معرض تهدید خشکسالی ــ  سیل ویرانگری که می توانست به یک فرصت تبدیل شود نه تهدید ــ  مسئله آب یک مشکل حاد نیست که نتوان حلش کرد از قدیم گفته اند حادثه خبر نمی کند. حادثه هم که آمد با خود خبر خوش نمی آورد غم، اندوه، ویرانی و تلخی سوغات حادثه […]

چیزی یافت نشد !