عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز:  ساماندهی بافت فرسوده اولویت اساسی شورا و شهرداری تبریز است
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز:  ساماندهی بافت فرسوده اولویت اساسی شورا و شهرداری تبریز است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ساماندهی بافت فرسوده تبریز را از اساسی ترین اولویت های شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام کرد. ساماندهی بافت فرسوده اولویت اساسی شورا و شهرداری تبریز است   اصغر عابدزاده در مراسم بهره برداری از ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری منطقه چهار تبریز اظهار داشت: شهرداری منطقه چهار تبریز از […]

عضو شورای اسلامی شهر تبریز ساماندهی بافت فرسوده تبریز را از اساسی ترین اولویت های شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز اعلام کرد.
ساماندهی بافت فرسوده اولویت اساسی شورا و شهرداری تبریز است

 

اصغر عابدزاده در مراسم بهره برداری از ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری منطقه چهار تبریز اظهار داشت: شهرداری منطقه چهار تبریز از چند جبنه برای شهرداری تبریز دارای اهمیت خاصی می باشد که ضرورت توجه به این منطقه را دوچندان نموده است. عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: این منطقه با توجه به وسعت و جمعیت زیاد از یک سو و به دلیل اینکه بافت حاکم بر این منطقه بافت فرسوده می باشد از سوی دیگر منطقه ی حساسی برای مدیریت شهری تبریز می باشد. عابدزاده افزود: به دلیل اینکه نزدیک به ۴۰ درصد مساحت بافت فرسوده کلانشهر تبریز در این منطقه از تبریز واقع شده است توجه به این منطقه کم برخوردار اهمیت بخصوصی دارد. عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: همت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و شهردار کلانشهر تبریز برای حل بافت فرسوده این منطقه می باشد و در این راستا برنامه های خوبی در بودجه سال ۹۴ تبریز پیشی بینی خواهد شد. وی گفت: درآمدهای منطقه ۴ شهرداری تبریز شاید کفاف کارهای انجام گرفته در این منطقه را ندهد اما با اینحال ما مجبوریم به نحوی بافت فرسوده را سرو سامان دهیم. عابدزاده با تاکید بر اینکه باید با تزریق بودجه به این منطقه سرعت ساماندهی بافت فرسوده را تسریع کنیم گفت: انصافا پروانه های ساختمانی که برای ساماندهی بافت فرسوده به شهروندان این منطقه ارائه شده است سرعت ساماندهی بافت منطقه را افزایش داده است. وی در پایان افزود: شهرداری برای ارائه پروانه های ساختمانی در مناطق بافت فرسوده هزینه آنچنانی از شهروندان نمی گیرد و دولت محترم متعهد شده است که بر اساس قانون به شهرداری سوبسید دهد اما بنا به اعلام شهردار منطقه تا کنون ریالی از سوی دولت به شهرداری تبریز پرداخت نشده است.