چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی قبَله در جمهوری آذربایجان
چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی قبَله در جمهوری آذربایجان

تبربزمن، سرویس اخبار جمهوری آذربایجان: مراسم افتتاحیه چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی در شهر قبَله جمهوری آذربایجان برگزار شد. این فستیوال بین المللی که مراسم افتتاحیه آن روز یکشنبه برگزار شده بود تا روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. نوشته چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی قبَله در جمهوری آذربایجان منبع : tabrizemanتبربزمن، سرویس اخبار جمهوری آذربایجان: مراسم افتتاحیه چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی در شهر قبَله جمهوری آذربایجان برگزار شد. این فستیوال بین المللی که مراسم افتتاحیه آن روز یکشنبه برگزار شده بود تا روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.


musicfestival (2)
musicfestival (3)
musicfestival (4)
musicfestival (5)
musicfestival (6)
musicfestival (7)
musicfestival (8)
musicfestival (9)
musicfestival (10)
musicfestival (11)

نوشته چهارمین فستیوال بین المللی موسیقی قبَله در جمهوری آذربایجان


منبع : tabrizeman