نماینده پلدختر: ۲۰ روستای حاشیه رود کشکان کاملا زیر آب رفته / برخی روستا‌ها صد درصد از بین رفته‌اند / روستا‌هایی داریم که پس از ۴ روز هنوز چادر ندارند؛ اکثر مردم به کوه پناه برده‌اند / راه دسترسی به پلدختر از سمت خوزستان بازگشایی شده، اما معمولان هیچ راه ارتباطی با هیچ جا ندارد
نماینده پلدختر: ۲۰ روستای حاشیه رود کشکان کاملا زیر آب رفته / برخی روستا‌ها صد درصد از بین رفته‌اند / روستا‌هایی داریم که پس از ۴ روز هنوز چادر ندارند؛ اکثر مردم به کوه پناه برده‌اند / راه دسترسی به پلدختر از سمت خوزستان بازگشایی شده، اما معمولان هیچ راه ارتباطی با هیچ جا ندارد

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: ٢٠ روستای حاشیه رود کشکان در این سیل کاملا زیر آب رفته است.  سید حمیدرضا کاظمی اظهار کرد: غرب پلدختر ١٠هزار جمعیت و غرب شهر معمولان ۲ هزار نفر جمعیت دارد. به نوشته ایسنا، وی ادامه داد: روستا‌هایی در پلدختر وجود دارد که صد درصد […]

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: ٢٠ روستای حاشیه رود کشکان در این سیل کاملا زیر آب رفته است.

 سید حمیدرضا کاظمی اظهار کرد: غرب پلدختر ١٠هزار جمعیت و غرب شهر معمولان ۲ هزار نفر جمعیت دارد.

به نوشته ایسنا، وی ادامه داد: روستا‌هایی در پلدختر وجود دارد که صد درصد ازبین رفتند و زندگی مردم نابود شده است، حتی مواردی وجود دارد که نه تنها خانه افراد بلکه زمین خانه آن‌ها نیز زیر آب رفته است.

کاظمی بیان کرد: روستا‌هایی داریم که پس از چهار روز هنوز چادر ندارند و اکثر مردم به کوه پناه بردند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: ٢٠ روستای حاشیه رود کشکان در این سیل کاملا زیر آب رفته است.

وی اضافه کرد: وزارت راه راه‌های اضطراری احداث کند تا ارتباط مردم با معمولان و مرکز شهرستان برقرار شود.

نماینده مردم پادختر و معمولان گفت: راه دسترسی به پلدختر از سمت خوزستان بازگشایی شده، اما متاسفانه معمولان هیچ راه ارتباطی با هیچ جا ندارد.

کاظمی اظهار کرد: با چادر نمی‌توانیم مردم را اسکان دهیم و انتظار داریم کمپ و کانکس مهیا کنند و امکانات بهداشتی به دست مردم برسد.