دکترین “نگاه به خود”؛ جایگزین دکترین های نگاه به شرق یا غرب
دکترین “نگاه به خود”؛ جایگزین دکترین های نگاه به شرق یا غرب

  تحرکات مثبت دیپلماتیک منطقه ای ایران در یک ماه گذشته اعم از گفتگوهای مودت گرایانه با پاکستان، دیدارهای سیاسی و اقتصادی در سطح بالای دیپلماسی با آذربایجان، دیدار نخست وزیر ارمنستان و دیدار رئیس جمهور و مذاکرات و تفاهم نامه های مهم سیاسی و اقتصای با عراق، همگی نشان از عزم جدی ایران در […]

 

تحرکات مثبت دیپلماتیک منطقه ای ایران در یک ماه گذشته اعم از گفتگوهای مودت گرایانه با پاکستان، دیدارهای سیاسی و اقتصادی در سطح بالای دیپلماسی با آذربایجان، دیدار نخست وزیر ارمنستان و دیدار رئیس جمهور و مذاکرات و تفاهم نامه های مهم سیاسی و اقتصای با عراق، همگی نشان از عزم جدی ایران در تغییر مشی سیاسی و بهره گیری از ظرفیت های مهم منطقه ای، برای شکستن حصار تحریم های بی رحمانه ای است که به طور مشخص توسط آمریکا و حمایت برخی دول غربی و منطقه ای بر ایران تحمیل شده است. به دلیل گستردگی مرزهای ایران و ظرفیت های ژئوپلیتیک، وابستگی ها و علقه های تاریخی، دینی و فرهنگی با مردمان این کشورها، سوابق همکاری ها در گذشته با دولت های آنها و ده ها دلیل دیگر، این رویکرد نتایج بسیار مثبتی برای ایران در پی خواهد داشت. نمونه ای از این همکاری ها که سال گذشته با ایجاد مثلث سیاسی-نظامی مقطعی ایران، ترکیه و عراق شکل گرفت که از بروز یک عارضه جدید ژئوپلیتیک با عواقب خطرناک برای هر سه کشور جلوگیری کرد.
به دلیل وجود اشتراکات و مناسبات و ظرفیت های گسترده با همسایگان، می توان این رویکرد جدید را در مقایسه با رویکردهای قبلی سیاست خارجه ایران، رویکرد “نگاه به خود” نام گذاری کرد که بنا به شواهد فوق الاشاره احتمال موفقیت و اثربخشی آن خیلی بالاست. آینده نشان خواهد داد که این رویکرد نه فقط یک تاکتیک فصلی بلکه یک راهبرد ضروری برای سیاست خارجی کشور است که باید به صورت پراگماتیک تری مورد توجه قرار بگیرد. با وجود تبعات شدید اقتصادی تحریم ها، شاید بتوان با کنشکری درست، این تهدید را به یک فرصت تاریخی تبدیل کرد که نه تنها کشور ما را در عبور از تنگنای بحران حاضر کمک میکند، بلکه می تواند شالوده تشکیل یک اتحادیه سیاسی، امنیتی و اقتصادی دائمی بر محوریت اشتراکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی را شکل دهد.