سلام دوستان و همراهان عزیز

از اینکه تصمیم به حمایت از تبریز ما

گرفته اید بسیار خرسندیم.

این حرکت شما دلــهای ما را گــرم و

اهدافمان را با ثبات خواهد نمود.

ـ برای حمایت از ما با هر مبلغ دلخواه از فرم زیر استفاده بفرمایید.

اعداد را باید به انگلیسی وارد نمایید.

تومان

حمایت مالی از تبریز ما

حمایت مالی از تبریز ما

حمایت مالی از تبریز ما

حمایت مالی از تبریز ما