حاشیه برای تراکتور بهترین راه فرار به جلو
حاشیه برای تراکتور بهترین راه فرار به جلو

منورالفکرهایی را در تبریز و تهران شاهد بودیم که با تکیه بر وضعیت بد اقتصادی، بهانه ای برای تخریب آقای زنوزی و قدرت گیری تراکتور پیدا کرده بودند که آقای زنوزی دستت درد نکند ولی به جای این همه خرج ت مراکتور، به وضعیت مردم رسیدگی کنید. کسی نبود بپرسد مگر زنوزی در این کشور چه کاره است که جور دولتمردان را بکشد؟!

تبریز ما- جهانبخش احمدیان. همین چند ماه پیش بود که انتقال احسان حاجی صفی به تراکتور، آنتن های برخی از مدیران عامل باشگاه ها که دستشان از جذب این بازیکن کوتاه مانده بود، حساس کرده بود که مبلغ کلانی برای صدور رضایتنامه این بازیکن داده اند. باشگاه های ذینفع، همشهریان آنها و حتی کسانی که چشم تراکتوری شدن احسان را نداشتند، دم به ساعت بیانیه می دادند، مصاحبه می کردند و حتی به سخره گرفته بودند که احسان را با یک دلار خریده اند.
در دیگر سو منورالفکرهایی را در تبریز و تهران شاهد بودیم که با تکیه بر وضعیت بد اقتصادی، بهانه ای برای تخریب آقای زنوزی و قدرت گیری تراکتور پیدا کرده بودند که آقای زنوزی دستت درد نکند ولی به جای این همه خرج تراکتور، به وضعیت مردم رسیدگی کنید. کسی نبود بپرسد مگر زنوزی در این کشور چه کاره است که جور دولتمردان را بکشد؟!
حال که قرارداد بازیکن خارجی استقلال تهران به ثبت رسیده و در اولین بازی برای استقلال نیز خوش درخشیده، انگار نه انگار که مبلغ این قرارداد و ۴ میلیارد رضایتنامه از بیت المال پرداخت شده است. نه مدیر عاملی صحبت می کند، نه کارشناس ورزشی به این انتقال هنگفت واکنش نشان می دهد، نه قیمت دلار و گوشت و مرغ را با قیمت این بازیکن مقایسه می کنند و مهمتر از همه نه منورالفکری پیدا می شود که مرثیه وضعیت اقتصادی مردم را بخواند.
دیگر تیم تحت مالکیت وزارت ورزش نیز وضعیتی به همین منوال دارد و مبلغ هنگفتی بابت جذب بودیمیر پرداخت کرده است، اما انگار دهان منتقدان ورزشی را گل گرفته اند.
به تراکتور که می رسد، انگار دیوار کوتاهی برای خالی کردن عقده های منورالفکری خود پیدا می کنند که این واکنش ها شائبه ناتنی بودن تراکتور در این فوتبال را تشدید می کند. نوبت تراکتور که می شود، قیمت دلار و گوشت و مرغ و وضعیت بد اقتصادی کشور، بهانه ای برای مرثیه سرایی و منورالفکری می شود تا همچنان بیت المال بین دو تیم پایتخت تقسیم شود.
اینها حتی چشم دیدن تراکتور خصوصی را هم ندارند که ریالی از بیت المال دریافت نمی کند که هیچ، در برخی مواقع کمک حال دولت و فدراسیون و برخی تیم های دولتی می شود.
اما استقلالی ها برای فراموشی اذهان عموم و عادی جلوه دادن انتقال پاتوسی چه کرده اند؟! الم شنگه ای به راه انداخته اند که ۱۳ نفر از هواداران ما در اثر اصابت سنگ مصدوم و در بیمارستان هستند. به عبارتی اذهان عمومی را از سمت انتقال میلیاردی پاتوسی و ۴ میلیاردی که برای رضایت نامه پرداخت کرده اند، دور کرده و آن را به سمت بازی بزرگ هفته قبل و ادعای واهی مصدومیت بر اثر سنگ را مطرح کرده اند.
آن طور که که از شواهد و قرائن همچون فیلم و عکس های یادگار و مشاهدات اصحاب رسانه بر می آید، سنگ پرانی و شکستن صندلی های ورزشگاه و ایجاد حاشیه توسط اندک استقلالی حاضر در یادگار امام صورت گرفت که مطمئنا واکنش متقابل هواداران تراکتور را به همراه خواهد داشت
مطمئنا این کار استقلالی ها با هدف به حاشیه بردن حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفری تراکتوری ها در آن بازی از یک سو و تحریف اذهان عموم از مسئله انتقال چند میلیاردی پاتوسی به این باشگاه است که بایستی مد نظر اصحاب رسانه باشد
اقدام به موقع باشگاه تراکتور در صدور بیانیه مستند ستودنی است که برای اولین بار در تاریخ باشگاه صورت می گیرد.

  • نویسنده : جهانبخش احمدیان