آقایان مسئول ،  بخاطر مردم ، با جهان تعامل کنید
آقایان مسئول ،  بخاطر مردم ، با جهان تعامل کنید

سال جاری در حالی رو به اتمام است که کشور از حیث سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و خصوصا اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبروست . تورم افسار گسیخته و بی تدبیری مسئولین ، سفره مردم را روزبروز کوچک و خالی کرده است . از شواهد و قراین هم چنین برمی آید که سال آینده […]

سال جاری در حالی رو به اتمام است که کشور از حیث سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و خصوصا اقتصادی با مشکلات عدیده ای روبروست . تورم افسار گسیخته و بی تدبیری مسئولین ، سفره مردم را روزبروز کوچک و خالی کرده است .
از شواهد و قراین هم چنین برمی آید که سال آینده اوضاع کشور وخیم تر از امسال و سال های پیش خواهد بود ، چرا که هیچگونه تغییر رویه در کشورداری از سوی مسئولین مشاهده نمی شود و چنین به نظر می رسد که کشور در سال آینده آبستن حوادثی خواهد بود و یقینا وضعیت کشور را از این که هست بدتر خواهد کرد .
سال آینده یقینا مجمع تشخیص مصلحت به لوایح پالرمو و cft رای منفی خواهد داد و در آن صورت شاهد اقدامات جهانی بر علیه کشور خواهیم بود و همچنین طبق روال سالهای قبل تنش با جهان ادامه خواهد یافت و شعار « تحریم ها در ما اثر ندارد « از سوی کاسبان تحریم و غارتگران بیت المال سر داده خواهد شد . در چنین وضعیتی آنچه آسیب خواهد دید قاطبه مردم است و آنچه نفع و سود نصیب خود خواهد کرد ، جنگ افروزان و چپاولگران است
و هیچ افق روشنی از بهبود وضعیت کشور به چشم نمی خورد ، چرا که هیچ اقدام عملی از سوی حاکمیت دیده نمی شود .
راههای برون رفت از مشکلات همواره وجود دارد ، اما سالهاست که حاکمیت به این راه حل ها بی توجه بوده و هیچ اعتنایی به آن ندارد و این مسئله سبب افزایش معضلات و مشکلات کشور شده است .
لازم است مسئولین به این مسئله توجه کنند که کشور هم از درون و هم از بیرون تحت فشار است ، اگر راه حل های پیشنهادی مورد بی توجهی واقع شوند ، روزی مجبور خواهیم بود به خواسته های دیگران تن دهیم .
ضرورت تغییر نگرش در سیاست خارجی کاملا احساس می شود و در صورت عدم درک این تغییر از سوی مسئولین ، بایستی منتظر بحران هایی باشیم که وخامت اوضاع را تشدید خواهند کرد و سبب بی اعتمادی بیشتر مردم نسبت به حاکمیت خواهد شد .
هیچ ملتی در پرتو انزو به رشد و بالندگی نمی رسد و هیچ حکومتی هم در سایه انزوا ، مقتدر نمی شود . قرار گرفتن کشور در انزوا ، نتیجه ای جز بدبختی و فلاکت برای مردم و کشور ندارد ، کره شمالی نمونه بارز این ادعاست .
چهل سال دشمنی با جهانیان ، دستاوردی جز اتلاف منابع کشور و فقیر شدن ملت نداشته است . برجام هم که می توانست گره گشای برخی مشکلات باشد ، آنهم با همصدا شدن دلواپسان دروغین داخلی با آمریکا و اسرائیل ، فرصت بوجود آمده را از بین برد و آن را عقیم گذاشت .
وضعیت معیشت مردم روزبروز بدتر می شود و مسئولین همواره از اقتدار و کارآمدی نظام سخن می رانند ، ولی آنچه مردم به وضوح می بینند ، تورم افسار گسیخته ، چپاول و غارت بیت المال توسط کاسبان تحریم ، بیکاری ، بی رونقی کسب و کار و خالی و کوچک شدن سفره هایشان است نه اقتدار و کارآمدی نظام . خنده دار است که عده ای از بی اثر بودن تحریم ها سخن می گویند ، در حالی که تاثیر تحریم ها در کلیت زندگی مردم قابل لمس است و تاثیر آن را هر لحظه مشاهده می کنند .
کشور نباید تحت تاثیر تفکر عده ای جنگ طلب و ماجراجو اداره شود ، که هدفی جز تامین منافع شخصی و گروهی خود ندارند . منافع این عده در جنگ و تنش با دیگر کشورها تامین می شود و صلح و آرامش سم مهلکی برای آنان است ، لذا تمام سعی شان دامن زدن به تنش و ایجاد بحران برای کشور است .
وقتی سیاستمداران مست قدرت رودرروی هم قرار می گیرند ، سختی و دشواری را چندان احساس نمی کنند ، آنکه سختی و مشقت را با جان و دل لمس می کند ، مردم است . بله ملت هستند که تاوان جاه طلبی سیاستمداران را می پردازند و دچار خسران و آسیب می شوند . اگر مسئولین واقعا دغدغه سعادت مردم و رفاه و آسایش آنان را دارند ، بایستی گام های موثری در جهت رفع تنش های موجود بردارند .
اگر مسئولین ، سیاست تعامل با جهانیان را در پیش نگیرند و بر مواضع سابق اسرار ورزند ، یقینا جام زهری دیگری نوشیده خواهد شد و فرصت ها به تهدید تبدیل شده و مسیرهای برون رفت از مشکلات مسدود خواهند شد . این واقعیت را در جنگ ۸ ساله با عراق تجربه کردیم و دیگر زمان آزمون و خطا نیست .
ثمره دشمن تراشی عده ای تندرو ، نزدیکی هر چه بیشتر اعراب و اسرائیل را به دنبال داشته و این امر هم از منظر ژئوپولیتیکی و هم از دید ژئواکونومیکی می تواند حکومت را در آستانه فروپاشی قرار دهد و بحران های بسیاری را بوجود آورد .
لازم به ذکر است ، دوران احمدی نژاد سیاه ترین دوره از حیث دشمن تراشی بود و نتیجه ای که حاصل شد غارتگری و چپاول اموال مردم در سایه دور زدن تحریم ها توسط جنگ افروزان و دلواپس دروغین بود و آثار آن غارتگری ها همچنان باقیست.

 

 

حسن دشتی/مدیر مسئول